790 648 640

Medyczne konopie w leczeniu spastyczności

Medyczne konopie zostały zalegalizowane w Polsce w listopadzie 2017 roku. Mimo, że badania naukowe w zakresie stosowania konopi medycznych nadal trwają, lekarze coraz częściej przekonują się do tego rodzaju leczenia i przepisują medyczną marihuanę, wierząc, że pomoże ona pacjentom. Nierzadko taka terapia stosowana jest wówczas, gdy inne metody zawodzą. Czym jest medyczna marihuana? To po prostu konopie zawierające kannabinoidy takie jak THC (tetrahydrokannabinol) i CBD (kannabidiol). Jednym ze schorzeń, w których są stosowane jest spastyczność. W tym artykule skupimy się dokładnie na tej chorobie i omówimy szczegółowe zastosowanie terapii medyczną marihuaną w zakresie leczenia spastyczności.

Co to jest spastyczność – nadmierne napięcie mięśniowe

Spastyczność to stan charakteryzujący się nadmiernym napięciem mięśniowym i sztywnością, często występujący w chorobach takich jak stwardnienie rozsiane (SM), porażenie mózgowe czy urazy rdzenia kręgowego. Spastyczność niewątpliwie ogranicza ruchomość mięśni. W praktyce, wpływa to znacząco na codzienne życie chorego, wywołuje m.in. dolegliwości bólowe, skurcze mięśni, problemy z przyjęcie prawidłowej postawy ciała.

Choroby przebiegające ze spastycznością

Spastyczność to stan charakteryzujący się nadmiernym, niekontrolowanym napięciem mięśniowym, który często jest wynikiem uszkodzenia centralnego układu nerwowego (CUN). Może prowadzić do sztywności mięśni, ograniczenia zakresu ruchu, a nawet bólu. Spastyczność jest często obserwowana w przypadku schorzeń neurologicznych. Wynika ona z uszkodzenia dróg nerwowych w mózgu lub rdzeniu kręgowym, które normalnie kontrolują i modulują napięcie mięśniowe. Jedną z głównych przyczyn spastyczności jest stwardnienie rozsiane (SM), czyli choroba autoimmunologiczna, w której układ odpornościowy atakuje mielinę otaczającą nerwy w mózgu i rdzeniu kręgowym. Kolejną przyczyną jest porażenie mózgowe, czyli zaburzenie ruchowe wynikające z uszkodzenia mózgu w okresie prenatalnym, perinatalnym lub wczesnym dzieciństwie. Nie można zapomnieć również o udarze mózgu, które objawia się przerwaniem dopływu krwi do części mózgu, prowadzące do uszkodzenia jego tkanek. Do tej grupy należy dodać urazy rdzenia kręgowego, czyli uszkodzenia mechaniczne lub inne, które prowadzą do przerwania szlaków nerwowych. Jakie są objawy spastyczności? Mogą się one różnić w zależności od stopnia i miejsca uszkodzenia układu nerwowego. Do typowych objawów należy sztywność mięśni, która utrudnia ruch i powoduje dyskomfort. Ponadto zaobserwować możemy nieoczekiwane, mimowolne skurcze mięśni oraz ból spowodowany ich długotrwałym napięciem. U wielu pacjentów występują również problemy z koordynacją.

Leczenie spastyczności medycznymi konopiami

Leczenie spastyczności obejmuje różne podejścia, w zależności od przyczyny, stopnia i nasilenia objawów. Do głównych metod leczenia należą: rehabilitacja i fizjoterapia (Ćwiczenia rozciągające i wzmacniające mięśnie, poprawiające zakres ruchu i zmniejszające sztywność.), farmakoterapia (Leki przeciwspastyczne takie jak baklofen, diazepam, tizanidyna czy dantrolen, które pomagają zmniejszyć napięcie mięśniowe.), iniekcje toksyny botulinowej (Toksyna botulinowa może być wstrzykiwana bezpośrednio do nadmiernie napiętych mięśni, co tymczasowo zmniejsza spastyczność.) oraz najnowsza terapia z zastosowaniem medycznych konopi. W tym przypadku kannabinoidy wpływają na układ endokannabinoidowy w ciele, który odgrywa rolę w regulacji różnych funkcji, w tym bólu, ruchu i napięcia mięśniowego. THC działa głównie jako agonista receptorów CB1 znajdujących się w centralnym układzie nerwowym, co może prowadzić do zmniejszenia napięcia mięśniowego. CBD natomiast ma działanie przeciwzapalne i może modulować działanie THC oraz inne funkcje układu endokannabinoidowego. Badania kliniczne wskazują, że skuteczny w leczeniu spastyczności jest Sativex, czyli lek na bazie konopi zawierający zarówno THC, jak i CBD. Śmiało można powiedzieć, że Sativex jest jednym z najbardziej przebadanych leków stosowanych w leczeniu spastyczności w SM. Badania kliniczne pokazały, że nie tylko skutecznie zmniejsza spastyczność, ale poprawia równie jakość życia pacjentów. W badaniach pacjenci zgłaszali zmniejszenie napięcia mięśniowego i bólu związanego ze spastycznością. Okazuje się również, że pacjenci z urazami rdzenia kręgowego również korzystają z leczenia kannabinoidami. Badania wskazują, że konopie medyczne mogą zmniejszać spastyczność oraz ból związany z napięciem mięśniowym, co prowadzi do poprawy funkcji motorycznych i ogólnego samopoczucia. Medyczne konopie są stosowane w postaci olejów i ekstraktów, które mogą być przyjmowane doustnie, a dawkowanie zostaje dostosowane do potrzeb pacjenta. Natomiast wspomniany Sativex może być stosowany podjęzykowo w formie sprayu. Lekarze, pacjentom cierpiącym na spastyczność polecają również stosowanie medycznych konopi w postaci waporyzacji. Ta forma umożliwia szybkie wchłanianie kannabinoidów przez płuca, co może być przydatne w nagłych epizodach spastyczności. Warto jednak zaznaczyć, że stosowanie medycznych konopi może powodować różne efekty uboczne, zależnie od dawki i indywidualnej reakcji pacjenta. Do efektów ubocznych, najczęściej zgłaszanych przez pacjentów należą: zawroty głowy i zmiany nastroju, suchość w ustach, zmiany w apetycie.

Spastyczność jest złożonym stanem, który może znacznie wpływać na jakość życia pacjentów. Zrozumienie jej przyczyn, objawów i dostępnych metod leczenia jest kluczowe dla skutecznego zarządzania tym stanem i poprawy funkcjonowania oraz komfortu pacjentów. Nowoczesna medycyna pozwoliła na znalezienie nowych form leczenia tego typu schorzeń. Okazuje się więc, że medyczne konopie mogą być skuteczną opcją leczenia spastyczności, szczególnie u pacjentów, którzy nie reagują na tradycyjne terapie. Ważne jest indywidualne podejście do każdego pacjenta, uwzględniające jego specyficzne potrzeby, stan zdrowia i reakcję na terapię konopiami. Leczenie powinno być prowadzone pod ścisłym nadzorem lekarza, aby zapewnić skuteczność i bezpieczeństwo terapii.