790 648 640

Cannabis sativa to roślina pochodząca z Azji Wschodniej, rozpowszechniona na całym świecie ze względu na swoje właściwości lecznicze. Stosowana jest od tysięcy lat jako środek terapeutyczny. W wielu krajach badania nad jej właściwościami można było przeprowadzić dopiero w ostatnich latach, po jej legalizacji.

 

Rosnąca oporność na tradycyjne środki przeciwdrobnoustrojowe wymaga znalezienia nowych strategii walki z patogenami również przy użyciu medycznych konopi. Po legalizacji w wielu krajach Canabis sativa (medyczne konopie) zyskują uwagę jako nowe źródło aktywnych składników, a dowodów na nowe zastosowania tych związków wciąż przybywa.

 

Konopie medyczne – ciekawostki

Pierwsze wzmianki archeologiczne wykazały, że Cannabis sativa używana była w Chinach, co najmniej od okresu neolitu, czyli 6000 lat temu. Pierwsze historyczne doniesienia na temat stosowania tej rośliny w medycynie tradycyjnej również pochodzą z chińskich zapisków, sporządzonych w I w. n. e. Wówczas stosowano je głownie w leczeniu bólu reumatycznego jako środek przeciwbólowy, przeciwpasożytniczy itp.

 

Medyczne konopie jako środek przeciwgrzybiczy, przeciwbakteryjny

Naukowcy z Narodowego Uniwersytetu Mar del Plata w Argentynie przeprowadzili badanie,  w którym użyto ekstraktów z pięciu rożnych odmian Cannabis sativa, określono jednocześnie ich profile kanabinoidowe i terpenowe. Zmierzono aktywność przeciwbakteryjną i przeciwgrzybiczą wobec bakterii, drożdży i grzybów. Jak się okazało, skuteczność ekstraktów pozwoliła zmniejszyć niezbędne dawki powszechnie stosowanego komercyjnego środka przeciwgrzybiczego, aby zapobiec rozwojowi zarodników grzybów. Co więcej, wszystkie ekstrakty z analizowanych odmian konopi wykazywały aktywność przeciwbakteryjną i przeciwgrzybiczą. Ponadto, rośliny należące do tego samego chemotypu wykazywały różną aktywność przeciwdrobnoustrojową, co pokazuje, że klasyfikacja odmian konopi oparta wyłącznie na zawartości THC i CBD nie jest wystarczająca, do uzasadnienia ich aktywności biologicznej, ponieważ inne związki obecne w ekstraktach są zaangażowane w ich działanie przeciwko patogenom (między innymi terpeny). Co ciekawe, niektóre badania pokazują, że kannabinoidy same lub w połączeniu z popularnymi antybiotykami wywierają działanie p/bakteryjne. Wiedza ta jednak nie ma obecnie zastosowania w medycynie i wymaga dalszych złożonych badań.

 

Konopie medyczne a bariery kulturowe i polityczne

Mimo, że właściwości medyczne składników konopi indyjskich są znane od dawna, należy zauważyć, że ze względów kulturowych i politycznych, badania tej rośliny zostały wstrzymane czy wręcz zakazane na wiele lat. Dlatego też ogromna różnorodność i funkcje potencjalnie aktywnych związków chemicznych odmian tej rośliny pozostają praktycznie nieznane. Do tej pory przebadano kilka odmian medycznych konopi, o właściwościach, których wspomnieliśmy wcześniej. Należy pamiętać, że skład chemiczny marihuany medycznej jest bardzo złożony ze względu na dużą liczbę jej składników i ich możliwe interakcje. Nasuwa to wniosek, że zastosowań i funkcji medycznych konopi może być znacznie więcej.